Co można uzyskać podczas turnusów rehabilitacyjnych?

Noclegi

Rehabilitacja wymaga bardzo aktywnego podejścia. Skutecznie i intensywnie realizowane działania rehabilitacyjne pozwalają na szybsze przywrócenie pacjentów do sprawności. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poprawienia komfortu funkcjonowania.

Jak może być realizowana aktywna rehabilitacja?

Jednym ze sposobów na przeprowadzenie aktywnej rehabilitacji są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne w górach. Atutem takiego rozwiązania jest możliwość:
– wypoczynku,
– wysokiego standardu opieki,
– najnowszych zabiegów rehabilitacyjnych. Gdy chce się wyjechać na turnusy rehabilitacyjne w górachm można wybierać ośrodki, które są w stanie zapewnić wysoki standard pobytu oraz dostęp do najlepszych specjalistów, którzy zajmą się opieką medyczną oraz realizowaniem zabiegów rehabilitacyjnych.

Dlaczego warto korzystać z aktywnej rehabilitacji?

Skorzystanie z aktywnej rehabilitacji umożliwia korzystanie z odpowiednio, indywidualnie dopasowanych zabiegów. Wykwalifikowany oraz doświadczony personel jest w stanie zapewnić, że turnus rehabilitacyjny w górach przyniesie duże korzyści w zakresie poprawy stanu zdrowia oraz funkcjonowania pacjentów. Ma to duże znaczenie szczególnie w przypadku pacjentów, którzy powracają do zdrowia po poważnych urazach, gdzie aktywna rehabilitacja pozwala przyśpieszyć powrót do pełni zdrowia. Nie bez znaczenia jest, że turnusy rehabilitacyjne w górach pozwalają również oderwać się od codziennych problemów. Jest to pomocne zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak też pacjentów po urazach. Pozwala to między innymi znacznie zwiększyć komforty psychiczny osób rehabilitowanych.

Ile może trwać turnus?

Przy poszczególnych turnusach rehabilitacyjnych w górach mogą trwać różny okres czasu. Za standardowy okres takiego turnusu uznaje się czternaście dni. Jednak wiele ośrodków jest w stanie zapewnić również krótsze turnusy trwające siedem dni, jak też długie wyjazdy trwające ponad dwadzieścia jeden dni. Oczywiście czas trwania turnusów powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb konkretnego pacjenta. W tym względzie warto również zapoznać się z programem realizowanych zabiegów rehabilitacyjnych czy dodatkowych zajęć w wybranym ośrodku, który będą realizowane podczas pobytu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Instytutu zdrowia Sofra.